Автори / източници
Гергана Василева

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Прекратяване на ограниченото вещно право на ползване по искане на собственика на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Защита на поземлени сервитути чрез негаторен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Някои въпроси относно придобиването и учредяването на сервитутни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31