Автори / източници
Любка Ценова, д-р

Намерени 34 документа
подредени по дата на публикуване

Изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове, с цел достигане на минималните за Общността размери на акцизните ставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

Какво представлява системата на плоския данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Вътреобщностни доставки на стоки - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Вътреобщностно придобиване на стоки - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Вътреобщностните услуги - режим на облагане с ДДС - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Облагане с ДДС на нови транспортни средства, придобити от нерегистрирани лица - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Облагане с ДДС на акцизни стоки, придобити от нерегистрирани лица - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Дистанционни доставки - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Вътреобщностни тристранни операции - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Доставка на стоки, които се монтират или инсталират от и за сметка на доставчика - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Данъчно третиране на доставките с място на изпълнение извън територията на страната. Облагане изработката на стоки на ишлеме - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Коментар по Закона За данъка върху добавената стойност - Облагане доставката на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

Дължи ли се ДДС при доставка на стоки за обработка на ишлеме?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Новият Закон за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Облагане с ДДС на дистанционните продажби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Как се облагат в ес новите транспортни средства и акцизните стоки, придобити от нерегистрирани по зддс лица?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Методи за анализ и цели на контрола върху акцизните стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Подлежат ли на облагане в ЕС доставките, извършвани от нерегистрирани по ЗДДС лица?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Как се облагат с ддс доставките в Eвропейския съюз?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Въведение - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Данъчно задължени лица - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Видове акцизни стоки - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Методи за определяне размера на дължимия акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Възникване на задължение за заплащане на акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Ред за заплащане на акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Обезпечения - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Възстановяване на акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Документация и отчетност - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Контрол - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Новият Закон за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30