Автори / източници
Росица Георгиева

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите по срочно или временно трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Реализиране на административнонаказателна отговорност от органите на ИА “ГИТ”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Видове административни актове, издавани от контролните органи на ИА “ГИТ” и ред за тяхното обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30