Автори / източници
Владимир Барутчиев

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Европейска кампания “Инициатива за здравословно и безопасно работно място”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Барутчиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Барутчиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и нейните фокусни точки (центрове) в държавите-членки и държавите-кандидатки за членство в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Барутчиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Нормативната уредба на Европейския съюз (ЕС) за безопасност на промишлени изделия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Барутчиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Изисквания на нормативната уредба на Европейския съюз към лабораторния контрол по безопасност на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Барутчиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01