Автори / източници
Мирослав Димитров, д-р

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

За ефекта от смяната на титуляря на вещните права по време на строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Приращението по чл. 92 от Закона за собствеността - някои дискусионни въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

За същността и приложното поле на чл. 301 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Два недоизяснени въпроса, свързани с невъзможния предмет като основание за нищожност на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Специални основания за прекратяване на договора за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Някои практически въпроси при прилагането на чл. 33 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Вещноправни въпроси, свързани с изпълнението на договора за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Актове и протоколи, съставяни по време на строителството, съдържащите се в тях волеизявления и доказателственото им значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Някои практически проблеми на предварителните договори за покупко-продажба на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29