Автори / източници
Агенция за хората с увреждания

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проекти на работодатели/органи по назначаване, за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания и предоставяни за финансиране със средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Списък с нормативно изискуемите документи за регистрация на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания по чл. 28, ал. 1 ЗИХУ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Методика за финансиране от Агенцията за хората с увреждания на проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник н
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Финансово подпомагане на работодателите, наемащи хора с увреждания
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 4/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 5/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 1/2006
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 2/2006
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 3/2006
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Методика за оценка на проекти, предоставяни за финансиране чрез обявен конкурс със средства на Агенцията за хората с увреждания по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Методика за оценка на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно загубена работоспособност и представяни за финансиране със средства на Агенцията за хората с увреждания по чл. 31 от Закона за интеграция на хората с
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Методика за разпределяне на държавна помощ от Агенцията за хората с увреждания по проекти на организации с нестопанска цел, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция за хората с увреждания
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29