Автори / източници
Росен Балтов

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Процедурни въпроси относно вписването на искова молба в службите по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Някои специфични действия с безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Процедурни въпроси, относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Репо сделки с безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Запор и принудително изпълнение върху безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Даване на безналични акции вместо изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Отговорност на Централния депозитар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Наследяване и завет на безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Въпроси, породени от вписването на апортна вноска в службите по вписванията - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Въпроси, породени от вписването на апортна вноска в службите по вписванията - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Въпроси, породени от вписването на апортна вноска в службите по вписванията - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Въпроси, породени от вписването на апортна вноска в службите по вписванията - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30