Автори / източници
Иво Велев

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Оповестяване на свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Велев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Някои практически аспекти по прилагането на СС 4 - Отчитане на амортизациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Велев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Отчитане на неизползваните отпуски на персонала. Някои опростени примери в контекста на МСС 19 - Доходи на наети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Велев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30