Автори / източници
Тодор Кръстев

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Системата за осигуряване на връзка между образованието и обучението и потребностите на пазара на труда в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Модерни работни места - Предложения на Британското правителство за подобряване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Програма на Европейската общност “Насърчителни мерки в сферата на заетостта”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30