Автори / източници
Георги Хорозов

Намерени 215 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Залог на дружествен дял от дружество с променлив капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Изпълнение върху дружествен дял на търговско дружество с променлив капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

Прекратяване на договора отчасти поради стопанска непоносимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Запорът върху налични ценни книги в изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Значение и действие на вписването в книгата на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Признаването на вземането от длъжника като основание за прекъсване на давността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Договор за търговска продажба с предварително плащане на цената
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

За правомощията и задълженията на съда при нищожна сделка съгласно Тълкувателно решение № 1/2020 от 27.04.2022 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Исковете за обезщетение, за разваляне на договор или за намаляване на цената по договор с потребител по влязла в сила заповед за забрана прилагането на нелоялна търговска практика (чл. 68м, ал. 1 ЗЗП)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

За същността на правото, характера на искането и вида на производството по чл. 307 от Търговския закон относно стопанската непоносимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Неплатежоспособността на длъжника по сделката - същност и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Откога тече 6-месечният срок по чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, когато главното задължение се изпълнява на части
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Какво разбира Законът за ограничаване на плащанията в брой под „всяко плащане“?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Допълване на договора от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Плащане на задължения, уговорени във валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Нормативни ограничения относно срока за изпълнение на парични задължения по договори и последици от нарушаването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Недействителност на споразуменията за изменение или прекратяване на договори в резултат от извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Договорните отношения в условията на пандемията - Извънредната епидемична обстановка и отражението й върху сделките и отговорността на длъжника за неизпълнение на договора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Договорните отношения в условията на пандемията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Изменение и прекратяване на договора при стопанска непоносимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

За джирото на менителнични ефекти и на налични акции, облигации и временни удостоверения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Заповед за изпълнение по запис на заповед или менителница, обезпечаващи вземане по договор, сключен с потребител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Договори за кредит и други форми за финансиране, предоставени от финансови институции в условията на извънредната епидемична обстановка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Действието на ЗМДВИП спрямо забавени плащания по договори за кредит, лизинг и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Договорът за извършване на оценка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Оспорване на стойността на обекта на публична продан от страна в изпълнителното производство (чл. 468, чл. 485 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Издаване на дубликат на акции за нуждите на принудителното изпълнение (чл. 515, ал. 2 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

За обхвата и ограниченията на запора на дружествен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Обезсилване на ценна книга от взискателя при изпълнение върху налични ценни книги (чл. 515 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-31

Замяната на издадените акции на приносител с поименни акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Възлагателни джира на съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Изпълнение върху обособена част от предприятие по чл. 517а от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава десета - Правна помощ - чл. 94-99 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и трета - Обезсилване на ценни книжа - чл. 560-568 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава десета - Правна помощ - чл. 94-99 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и трета - Обезсилване на ценни книжа - чл. 560-568 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Заложно джиро на менителницата с право за продажба без съдебна намеса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Изпълнение върху налични акции и облигации съгласно чл. 515 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Извънсъдебно удовлетворяване на кредитора по търговски залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Цесия на менителницата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Заместване на комисионера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Търговски залог по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Последиците от отпадане на задължение по каузално отношение върху вземането по издадения запис на заповед във връзка с някои постановки в Тълкувателно решение № 4 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

За особеностите и съдържанието на търговската продажба с уговорка за изкупуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Характер на иска на взискателя за прекратяване на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Невъзможност за изпълнeние - Обективна (невиновна невъзможност за изпълнение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Прекратяване участието на длъжника в ООД от взискателя - характер и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Допустимо ли е прекратяване участието на съдружник в гражданско дружество от трето лице?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Иск на комитента срещу комисионера. Koмисионен договор – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

Иск на комитента срещу комисионера по чл. 355 ТЗ. Koмисионен договор - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци (чл. 230, ал. 2 ЗЗД във връзка с чл. 347, ал. 2 ТЗ) - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

Упражняване на права по ценна книга въз основа на съдебно решение за обезсилване (чл. 566 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

За характера на правото на обезсилване на ценна книга от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Менителнични ефекти и менителнични искове – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Пряк менителничен иск на приносителя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Обратен менителничен иск на приносителя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Обратен менителничен иск на регресен длъжник
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Иск за неоснователно обогатяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Иск за установяване съществуването на вземане по запис на заповед или менителница (чл. 422 ГПК)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Договорът за опрощаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

За злоупотребата с право, произтичащо от търговска сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава десета - Правна помощ - чл. 94 - чл. 99
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и пета - Изпълнение върху вземания на длъжника - чл. 507 - 518
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и трета - Обезсилване на ценни книжа - чл. 560 - 568
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава десета - Правна помощ - чл. 94 - чл. 99
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и пета - Изпълнение върху вземания на длъжника - чл. 507 - 518
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и трета - Обезсилване на ценни книжа - чл. 560 - 568
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Възлагането на парично вземане на длъжника към трето лице на взискателя вместо плащане на дълга (чл. 510 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Договорът за избор на съд по чл. 117, ал. 2 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Недействително подписване на заповедна ценна книга - действие и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Менителницата и записът на заповед като гаранция по каузална сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Менителничният иск за неоснователно обогатяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Проблеми на залога на акции на приносител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Искът за предаване на менителницата по чл. 471, ал. 2 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Действие на комисионния договор спрямо третите лица – чл. 349, ал. 2 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Иск за прекратяване на дружеството по чл. 517, ал. 2-4 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Изпълнение върху дял на ограничено отговорен съдружник без прекратяване на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Правна същност и последици от прехвърляне на правото на участие в консорциум ­ гражданско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Ректа клаузата в менителницата и действието й при непълните джира
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Частичното търговско предприятие ­ Същност и особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Защита на правата на джиранта по скрито менителнично джиро
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

За солидарността при търговските сделки съгласно чл. 304 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Разсрочване на вземането на държавата за неустойки срещу купувачи по приватизационни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Съдебно доказване на заповедна ценна книга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Защита на платеца по търговска ценна книга на заповед срещу изпълнението по издадена заповед за изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Предпоставки за сключване на споразумения пред администрацията между търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Действия от името на търговец без представителна власт - същност и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Прекомерната неустойка по търговска сделка, сключена между търговци, и изискванията на добрите нрави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Встъпване на търговеца в сделките, сключени от търговския пълномощник или прокуриста в нарушение на чл. 29, ал. 1 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Прекратяване на членство в ООД при изпълнение върху дружествения дял на съдружник по чл. 517, ал. 3 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Допустимост и последици на извършено плащане от трето лице за погасяване задължението на купувач по приватизационна сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Менителничното пълномощие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Ролята на регистърния съд при вписване на преобразуване по реда на чл. 265 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Защита на кредиторите при преобразуване в хипотезата на чл. 265, ал. 2 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Изключване на съдружник в ООД, пребиваващ продължително време в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>