ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 11
Въпроси на действията без представителна власт от името на търговец по чл. 301 от Търговския закон в практиката на ВКС
авторски материал, стр. 5
Инфлуенсър маркетинг - същност и основни правни проблеми
авторски материал, стр. 14
Недействителността по гражданското и търговското право
авторски материал, стр. 31
Компютърният деликт – правна характеристика на гражданската отговорност в електронна среда
авторски материал, стр. 44
Преглед на актуалната практика на ВКС по исковото производство
авторски материал, стр. 56
Държавата и общините като кредитор в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 70
Актуална информация от Портала за обществените поръчки
авторски материал, стр. 89