ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 11
Договорите за покупка на недвижим имот в строителство и защита на потребителите
авторски материал, стр. 5
Ограничения на частната собственост при обявяване на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие
авторски материал, стр. 23
Практически проблеми относно изградените в недвижимите имоти съоръжения за пренос или разпределение на електрическа енергия
авторски материал, стр. 36
Срокът за получаване на сумите за ползването на имотите - „бели петна“
авторски материал, стр. 44
Отношения между съсобственици на застроен поземлен имот
авторски материал, стр. 49
Съдебна практика на ВКС по чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 58
Административна юрисдикция ли е отделът по спорове към Патентното ведомство?
авторски материал, стр. 67