ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 10
Допълнителната парична вноска в ООД в практиката на ВКС
авторски материал, стр. 5
Допълване на договора от съда
авторски материал, стр. 21
Нов поглед върху стопанската непоносимост в условията на COVID-19
авторски материал, стр. 32
Тълкувателно дело № 3 от 2020 г. на ОСГТК на ВКС - За спазването на задължителното тълкуване от т. 10 на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал, стр. 42
Възобновяване на производство по несъстоятелност, прекратено поради съдебно утвърден план за оздравяване
авторски материал, стр. 58
Въпроси от практиката по тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 70
Случаят „Хюндай“ - най-продължителният правен спор в историята на КЗК, касаещ забранени вертикални споразумения
авторски материал, стр. 80