ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 09
Представителството на ООД от управителя му и вписванията в ТРРЮЛНЦ - хипотези от практиката на ВКС
авторски материал, стр. 5
Правни аспекти на криптовалутите
авторски материал, стр. 14
Правни ефекти при спиране предлагането на срочни депозити от банките
авторски материал, стр. 27
Компютърният деликт - правна характеристика на гражданската отговорност в електронна среда
авторски материал, стр. 36
Практика на ВКС по чл. 99 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 46
Примери от актуалната практика на българските съдилища по въпроси на обществените поръчки
авторски материал, стр. 57
Случаят „Хюндай“ - най-продължителният правен спор в историята на КЗК, касаещ забранени вертикални споразумения
авторски материал, стр. 70
Отговорността за вреди по чл. 79, ал. 9 от Закона за кредитните институции
авторски материал, стр. 88