ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 09
Искът по чл. 76 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 5
Условия за общ достъп за подземно паркиране в сгради в съседни урегулирани имоти
авторски материал, стр. 17
Определянето на параметрите на концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 28
За противопоставимостта на аренден договор, сключен от съсобственик с миноритарен дял
авторски материал, стр. 36
Изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри
авторски материал, стр. 39
Допустимо ли е упражняването на насилие спрямо дете и спрямо единия родител, защото в младостта на родителите не е имало „джендър“ образование?
авторски материал, стр. 42
Наследяване от низходящи на еднокръвни и едноутробни братя и сестри
авторски материал, стр. 53
Проблемът с невписаните актове за собственост и създаването на Имотен регистър в Република България
авторски материал, стр. 58
Дейността на консултантите по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията след измененията в закона
авторски материал, стр. 62
Kакво представлява „Софтуер като услуга“ (SaaS)
авторски материал, стр. 80