ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 08
Нови примери за ненужно увеличаване на административната тежест за работодателите
авторски материал, стр. 5
Актуална практика на Съда на ЕС в областта на трудовото право
авторски материал, стр. 16
Основания за извършване на подбор от работодателя и определяне кръга на работниците или служителите, които трябва да участват в подбора
авторски материал, стр. 24
Работа по два трудови договора при един и същ работодател
авторски материал, стр. 29
Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 42/2021
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 43/2021
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 44/2021
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 45/2021
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 46/2021
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 47/2021
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 48/2021
административна практика, стр. 47
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 49/2021
административна практика, стр. 48
Ползване на отпуск от държавен служител при условията на вътрешно съвместителство
авторски материал, стр. 50
Вътрешнофирмени актове и документи, които работодателят следва да поддържа, свързани с осигуряването на ЗБУТ
авторски материал, стр. 54
Мярката „60 на 40“ се удължава за още два месеца
авторски материал, стр. 65
Какво обезщетение се дължи при прекъсване ползването на отпуска за бременност и раждане, поради друг отпуск
авторски материал, стр. 69
Какви са условията за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация през настоящата година
административна практика, стр. 72