ТП Издания
Книга "Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година" - 2021 г.
Кога придобивам право на пенсия от универсален пенсионен фонд?
авторски материал, стр. 13
Кога придобивам право на пенсия от универсален пенсионен фонд?
авторски материал, стр. 13
Защо, в какъв срок и как мога да упражня законовото си право на избор за промяна или за възобновяване на осигуряването?
авторски материал, стр. 17
Защо, в какъв срок и как мога да упражня законовото си право на избор за промяна или за възобновяване на осигуряването?
авторски материал, стр. 17
Какви възможности имам, ако вече ми е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер от ДОО?
авторски материал, стр. 25
Какви възможности имам, ако вече ми е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер от ДОО?
авторски материал, стр. 25
Видове пенсионни продукти, предлагани от пенсионноосигурителните дружества
авторски материал, стр. 31
Видове пенсионни продукти, предлагани от пенсионноосигурителните дружества
авторски материал, стр. 31
Видове пенсии, предоставяни от пенсионноосигурителните дружества на осигурените лица в универсален пенсионен фонд
авторски материал, стр. 39
Видове пенсии, предоставяни от пенсионноосигурителните дружества на осигурените лица в универсален пенсионен фонд
авторски материал, стр. 39
Рискове и гаранции във фазата на изплащане
авторски материал, стр. 46
Рискове и гаранции във фазата на изплащане
авторски материал, стр. 46
Как и с колко се намалява пенсията от държавното обществено осигуряване поради осигуряване в универсален пенсионен фонд?
авторски материал, стр. 52
Как и с колко се намалява пенсията от държавното обществено осигуряване поради осигуряване в универсален пенсионен фонд?
авторски материал, стр. 52
Как да сравня сбора от двете пенсии (пенсията от УПФ и намалената пенсия от ДОО) с пълния размер на пенсията от ДОО?
авторски материал, стр. 58
Как да сравня сбора от двете пенсии (пенсията от УПФ и намалената пенсия от ДОО) с пълния размер на пенсията от ДОО?
авторски материал, стр. 58
Как се актуализира размерът на пенсията от ДОО и от УПФ след нейното отпускане?
авторски материал, стр. 65
Как се актуализира размерът на пенсията от ДОО и от УПФ след нейното отпускане?
авторски материал, стр. 65
Какви са правата на наследниците ми?
авторски материал, стр. 68
Какви са правата на наследниците ми?
авторски материал, стр. 68
Източници на информация и задължения за информиране
авторски материал, стр. 73
Източници на информация и задължения за информиране
авторски материал, стр. 73