ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 06
За преддоговорните отношения на страните в процеса на сключване на трудов договор
авторски материал, стр. 7
Необходими условия за ползване на редовен и допълнителен платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 22
Възникване на трудово правоотношение въз основа на избор
авторски материал, стр. 25
Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 21/2021
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 23/2021
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 22/2021
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 24/2021
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 25/2021
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 26/2021
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 27/2021
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 28/2021
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 29/2021
административна практика, стр. 43
Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 44
Какви са законовите задължения на работодателите при проверка в предприятието от контролните органи на ГИТ
авторски материал, стр. 49
Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени в края на април 2021 година
авторски материал, стр. 55
Новите основания за спиране на производствата по отпускане и изплащане на парични обезщетения и пенсии от ДОО
авторски материал, стр. 63
Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 73
Възможности за закупуване на осигурителен стаж за времето на следването
авторски материал, стр. 75