ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 05
Особености при промяна на режима на общото мазе в сградата - етажна собственост
авторски материал, стр. 5
За владението по предварителен договор и придобивната давност
авторски материал, стр. 16
Уредбата на прекратяването на концесионните договори
авторски материал, стр. 23
Упражняване на правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността от няколко съсобственика
авторски материал, стр. 31
Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 344 ГПК)
авторски материал, стр. 46
Случай на наследяване в четвърти наследствен ред
авторски материал, стр. 55
Относно нотариалното удостоверяване на дата, съдържание и подписи на частен документ
авторски материал, стр. 62
Промените в Закона за устройство на територията Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса
авторски материал, стр. 70
Интелектуалната собственост и роботиката – авторскоправни аспекти и решения в областта на патентите
авторски материал, стр. 85