ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 04
Промените в режима на командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
авторски материал, стр. 5
Затруднява ли дистанционната работа размяната на документи между страните по трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 17
Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 1/2021
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 2/2021
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 3/2021
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 4/2021
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 5/2021
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 6/2021
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 7/2021
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 8/2021
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 9/2021
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 10/2021
административна практика, стр. 43
Заплащане по време на работа в празнични дни
авторски материал, стр. 45
Взима ли се предвид стажът от друга държава членка на ЕС при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит
авторски материал, стр. 49
В кои случаи трябва да бъде подадена декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 55
Видове пенсионни продукти във фазата на изплащане от универсалните пенсионни фондове
авторски материал, стр. 62
Промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с фазата на изплащане на пенсиите от втория стълб и правата на осигурените лица
авторски материал, стр. 71