ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 03
Процесуални въпроси на основанието на иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС
авторски материал, стр. 5
Инвеститори по договор за продажба на финансови инструменти
авторски материал, стр. 16
Новите правила в Закона за електронната търговия относно доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки
авторски материал, стр. 31
Договорните отношения в условията на пандемията - Извънредната епидемична обстановка и отражението й върху сделките и отговорността на длъжника за неизпълнение на договора
авторски материал, стр. 44
По въпроса за представляването на Прокуратурата на Република България по делата по ЗОДОВ
авторски материал, стр. 50
Съдебна практика на ВКС по чл. 298 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 60
Първо събрание на кредиторите - развитие на уредбата и практиката
авторски материал, стр. 67
Практически аспекти на някои от измененията в Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 76
Нелоялните търговски практики и електронната търговия в условията на COVID-19
авторски материал, стр. 88