ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 03
Счетоводно третиране на изплащаните компенсации и помощи, предоставяни с цел запазване на заетостта
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане по реда на МСС на междуфирмени безлихвени заеми
авторски материал, стр. 25
За удължените срокове относно годишното счетоводно и данъчно приключване, включително за 2020 година
авторски материал, стр. 34
Актуални въпроси, свързани с облагането на физическите лица - земеделски стопани
авторски материал, стр. 43
Преглед на промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 9 февруари 2021 година
авторски материал, стр. 51
Преглед на промените в Наредба № Н-13 за подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 56
Какво предвиждат промените в ЗДДС, засягащи фискалните устройства и СУПТО
авторски материал, стр. 59
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през февруари 2021 г.
авторски материал, стр. 66
Задължителни осигурителни вноски върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна
авторски материал, стр. 68
Актуални условия за придобиване право на пенсия през 2021 г.
авторски материал, стр. 70
Несеквeстируемост на средствата, отпускани по реда на Постановление № 325 на МС от 26.11.2020 г. и Постановление № 218 на МС от 17.08.2020 г.
авторски материал, стр. 72