ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2003 г., кн. 02
Писмо № 94-ДД-561 от 28.12.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 31/67 от 09.01.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94.ГГ.451 от 14.01.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94.ДД.663 от 14.01.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94ВВ/670 от 15.01.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 670/105 от 20.01.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 61/244 от 15.01.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 62/5 от 20.01.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”  Програма “Личен асистент”
административна практика, стр. 13
Указания относно правото на отпускане на пенсии и изплащане на парично обезщетение за безработица по реда на КЗОО и НОИПОБ
административна практика, стр. 19
Указания относно изплащането на парични обезщетения за безработица, във връзка с чл. 54б, ал. 2 КЗОО и чл. 9 от ЗБДОО за 2003 г.
административна практика, стр. 26
Писмо № 94.НН.0059 от 12.12.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 31
Писмо № 94.ДД.0082 от 17.12.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 32
Писмо № 93.07.0288 от 18.12.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 35
Указания относно приемането на Протокол № 9 на Комисията по категоризиране на труда при пенсиониране
административна практика, стр. 48
Указания относно приемането на Протокол № 9 на Комисията по категоризиране на труда при пенсиониране
административна практика, стр. 48
Указания относно сключването и регистрирането на трудовите договори във връзка с направените изменения и допълнения на КТ и Наредбата за съдържанието и реда за подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ
административна практика, стр. 52
Указания относно сключването и регистрирането на трудовите договори във връзка с направените изменения и допълнения на КТ и Наредбата за съдържанието и реда за подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ
административна практика, стр. 52
Указания относно размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за 2003 г.
административна практика, стр. 62
Указания относно размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за 2003 г.
административна практика, стр. 62
Указания относно внасянето на здравноосигурителните вноски във връзка с направените изменения и допълнения на Закона за здравното осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г., в сила от 1 януари 2003 г.
административна практика, стр. 72
Указания относно внасянето на здравноосигурителните вноски във връзка с направените изменения и допълнения на Закона за здравното осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г., в сила от 1 януари 2003 г.
административна практика, стр. 72