ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 02
Движимите вещи ­ по време и след прекратяване на съпружеската имуществена общност
авторски материал, стр. 5
Ипотекираният недвижим имот и промени в него след учредяване на ипотеката
авторски материал, стр. 10
Покупка на имот в полза на трето лице с банков кредит
авторски материал, стр. 17
Решение № 1166 от 14.08.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 20
Решение № 1735 от 11.11.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 23
Решение № 1665 от 17.10.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 25
Общинските служби по земеделие и гори ­ нови органи на Министерството на земеделието и горите
авторски материал, стр. 28
Реални части от урегулиран поземлен имот
авторски материал, стр. 35
Още за търпимите строежи
авторски материал, стр. 39
Завет на чужда вещ
авторски материал, стр. 45
При делбата на наследство не може да участва лице, което е недостойно да наследява
авторски материал, стр. 49
Решение № 764 от 28.11.2002 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 51
Решение № 743 от 21.11.2002 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 52
Решение № 738 от 28.11.2002 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 52
Организации за колективно управление на права, сродни на авторското
авторски материал, стр. 54
Срок на действие на регистрацията на марки за стоки и услуги и възможности за неговото продължаване по Закона за марките и географските означения
авторски материал, стр. 61
Мотиви за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
авторски материал, стр. 65
Участие в приватизацията чрез "скрит пълномощник"
авторски материал, стр. 68
Задържаният депозит по неосъществена приватизационна сделка поради приета вина на купувача може да бъде предмет на граждански иск
авторски материал, стр. 73
Списък на областните дирекции "Земеделие и гори"
фактологическа информация, стр. 78
Защита на владението и държането
авторски материал, стр. 80