ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 02
Режим на собственост на къщите близнаци и на дворното място, в което са изградени
авторски материал, стр. 5
Въпроси на осигуряване на достъп и преминаване през недвижими имоти
авторски материал, стр. 21
Следва ли да бъдат изпращани съобщения по чл. 26 АПК на заинтересовани страни, преди да бъде извършено изменение на кадастралните регистри?
авторски материал, стр. 30
Служене с общата вещ и правата на останалите съсобственици
авторски материал, стр. 33
Съдебна практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 341 ГПК)
авторски материал, стр. 41
Наследяване и делба на налични поименни акции
авторски материал, стр. 49
Практически проблеми при прилагането на разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството по отношение на „недееспособните“
авторски материал, стр. 60
Промените в Правилника за вписванията
авторски материал, стр. 71
Особености и проблеми при започване и изпълнение на инфраструктурни строежи
авторски материал, стр. 75