ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 02
Остава ли колективното преговаряне механизъм за подобряване на условията на труд на работниците и служителите, след промените в Кодекса на труда от декември 2020 година?
авторски материал, стр. 5
Различия между работата от разстояние и надомната работа
авторски материал, стр. 13
Спиране на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания
авторски материал, стр. 17
Ползване на отпуск при първоначално постъпване на работа
авторски материал, стр. 21
Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ
авторски материал, стр. 24
Създаване на вътрешни правила за защита на личните данни. Обработване под ръководството на администратора
авторски материал, стр. 31
Възможности, които предоставя трудовото законодателство, с цел минимизиране на риска от заразяване с COVID-19
авторски материал, стр. 53
Само рискът от COVID-19 не е основание за подаване на нова декларация за условия на труд
административна практика, стр. 59
Нови девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите през 2021 година
авторски материал, стр. 61
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица за 2020 година
авторски материал, стр. 65
Изисквания при предлагането и продажбата на персонални пенсионни продукти - ПЕПП
авторски материал, стр. 76
За някои правни проблеми, свързани с професионалната квалификация според Кодекса на труда
авторски материал, стр. 88