ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2003 г., кн. 01
Писмо № 94 КК/322 от 04.12.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 0408/117 от 04.12.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 29/29 от 20.12.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 26/520 от 28.12.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Насоки за развитие на дейността за безопасност и здраве при работа в периода до 2006 година
административна практика, стр. 15
Указания във връзка с прилагането на чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
административна практика, стр. 26