ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 01
Срочен трудов договор до завършване на определена работа
авторски материал, стр. 5
Имуществена отговорност на работника или служителя по Кодекса на труда
авторски материал, стр. 7
Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 12
Базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при работа по служебно и трудово правоотношение
авторски материал, стр. 14
Право на две или на шест брутни заплати имам?
авторски материал, стр. 16
Право на клас за прослужено време и на обезщетение поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 18
Решение № 1271 от 17 юли 2001 г., на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 19
Правото на сдружаване в синдикални организации по Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 21
Дисциплинарен съвет ­ правомощия. Налагане на дисциплинарно наказание
авторски материал, стр. 24
Писмо № 20640 от 26.07.2002 г. на МДА
административна практика, стр. 27
Писмо № 20623 от 26.07.2002 г. на МДА
административна практика, стр. 28
Писмо № 20266 от 17.07.2002 г. на МДА
административна практика, стр. 29
Писмо № 24221 от 11.11.2002 г. на МДА
административна практика, стр. 30
Изплащане на суми вместо командировъчни дневни пари на работници и служители, изпълняващи служебните си задължения по време на пътуване до друго населено място
авторски материал, стр. 30
Заплащане за работа през дните на официалните празници
авторски материал, стр. 32
Право на безплатна предпазна храна
авторски материал, стр. 33
Правен режим на спогодбите за обмен на работна сила между България и страни-членки на Европейския съюз
авторски материал, стр. 35
Право на парично обезщетение за безработица при започване на работа по граждански договор
авторски материал, стр. 40
Право на парично обезщетение за безработица при започване на работа по граждански договор
авторски материал, стр. 40
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 година за промените в нормативното регулиране на осигурителния процес
авторски материал, стр. 42
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 година за промените в нормативното регулиране на осигурителния процес
авторски материал, стр. 42
Промени в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане
авторски материал, стр. 48
Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 52
Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 1/2003
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 1/2003
авторски материал, стр. 55
Писмо № 04-02-366 от 02.12.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 04-02-366 от 02.12.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 04-01-422 от 05.12.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 04-01-422 от 05.12.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 66-24-46 от 06.12. 2002 г на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 66-24-46 от 06.12. 2002 г на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 04-02-418 от 14.12.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 31-03-9 от 14.12.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 04-02-418 от 14.12.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 31-03-9 от 14.12.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика, стр. 61
Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика, стр. 61
Санкции при неизпълнение на договорите с НЗОК
авторски материал, стр. 63
Санкции при неизпълнение на договорите с НЗОК
авторски материал, стр. 63