ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 01
Наемни правоотношения с предмет ­ общински жилища
авторски материал, стр. 5
Собствеността на търговското предприятие
авторски материал, стр. 12
За ролята на вещото лице в правораздаването
авторски материал, стр. 19
Решение № 1223 от 3 юли 2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 22
Решение № 1192 от 14 септември 2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 23
За правните възможности на ползвателите на земеделски земи по § 4 ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 25
Придобиване на собственост върху земя от горския фонд
авторски материал, стр. 33
Решение № 833 от 8 май 2002 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 36
Продажба на части от поземлени имоти
авторски материал, стр. 39
Делба без участие на сънаследник
авторски материал, стр. 43
Общ съпружески имот е този, който едно лице получи срещу гледане и издръжка по време на брака си
авторски материал, стр. 48
Решение № 762 от 28.11.2002 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 50
Решение № 1673 от 25.10.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 52
Новите аспекти в закрилата на базите данни по Закона за авторското право и сродните му права ­
авторски материал, стр. 54
Дизайнът на общността ­ цели и основни положения
авторски материал, стр. 62
Пряко определяне на концесионер
авторски материал, стр. 68
Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях чрез завещания
административно - правна процедура, стр. 80
Молба по чл. 25, ал. 2 ЗН
приложен документ, стр. 81
Уведомление
приложен документ, стр. 82
Молба за обявяване (отваряне) на саморъчно завещание
приложен документ, стр. 83
Протокол за обявяване на саморъчно завещание
приложен документ, стр. 84
Молба за издаване на заверен препис от завещание
приложен документ, стр. 85
Декларация за получаване на препис от завещание
приложен документ, стр. 86
Молба за оттегляне на саморъчно завещание
приложен документ, стр. 87
Молба по чл. 24 ЗН
приложен документ, стр. 88
Образец за акт за отмяна на завещание
приложен документ, стр. 89
Молба по чл. 112, буква "и" от ЗН
приложен документ, стр. 90
Декларация за вписване на препис от обявено саморъчно завещание
приложен документ, стр. 91