ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 01
Коментар на последните изменения в Закона за счетоводството
авторски материал, стр. 5
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година
авторски материал, стр. 10
Прeглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година
авторски материал, стр. 28
Какво предвиждат промените в ЗДДС, които влизат в сила през декември 2020 г. и от 1 януари 2021 г.
авторски материал, стр. 38
Коментар на измененията и допълненията в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2020 година
авторски материал, стр. 51
Основни политики, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, и мерки за преодоляване на последствията от COVID-19
авторски материал, стр. 64
Новости при преизчисляването на пенсиите през 2021 година
авторски материал, стр. 74
Преглед на промените в социалното и здравното осигуряване за 2021 година
авторски материал, стр. 88