ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 01
Преглед на промените в Кодекса на труда, извършени в края на 2020 година
авторски материал, стр. 5
За труднорешимите задачи, които поставя „антикризисното“ законодателство пред страните по трудово правоотношение
авторски материал, стр. 24
Работодателят не може да налага „глоби“ на работник или служител при нарушаване на трудовата дисциплина
авторски материал, стр. 32
Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 36
Деклариране на обстоятелства при изпълнение на държавна служба
авторски материал, стр. 53
Възможности за безопасно завръщане и адаптиране на работните места, във връзка с пандемията от COVID-19, съобразно насоките на ЕС
авторски материал, стр. 63
Засилен контрол на противоепидемичните мерки, гарантира Планът за дейността на инспекцията по труда през 2021 година
административна практика, стр. 68
Удължаване на мярката „60 на 40“ през 2021 година
авторски материал, стр. 70
Новости при преизчисляването на пенсиите през 2021 година
авторски материал, стр. 74
Преглед на промените в социалното и здравното осигуряване за 2021 година
авторски материал, стр. 88
Становище изх. № 20-00-220 от 22.12.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 94