ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 12
Съдържание на поканата за общото събрание на акционерите в практиката на ВКС
авторски материал, стр. 5
Правни изисквания за вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с COVID-19
авторски материал, стр. 16
Има ли акцесорен характер договорът за форфетинг?
авторски материал, стр. 25
Необходимо ли е представянето на оригинала на записа на заповед в производството по чл. 417, т. 10 ГПК
авторски материал, стр. 33
Представителният иск в потребителското право на Европейския съюз
авторски материал, стр. 45
Разделението на властите и българската Конституция от 1991 година
авторски материал, стр. 54
Погасяват ли се вземанията срещу длъжника, непредявени в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 64
Ограниченията в оперативната самостоятелност на възложителя при поставяне на изисквания за оторизация на участника
авторски материал, стр. 78