ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 12
Разпределение на естествените и гражданските плодове при договор за привременна делба
авторски материал, стр. 5
Учредяване право на ползване върху имоти - частна държавна собственост, на синдикатите
авторски материал, стр. 20
Въпроси, свързани с вписване на актове в кадастралния регистър на недвижимите имоти от Агенцията по геодезия, картография и кадастър
авторски материал, стр. 25
Практика по кадастъра и имотния регистър
авторски материал, стр. 30
Няколко думи за промените в института на произхода през 2020 г.
авторски материал, стр. 33
Оборване на презумпцията за равен дял в съсобствеността
авторски материал, стр. 48
Същност и роля на визата за проектиране
авторски материал, стр. 61