ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 12
Счетоводно третиране на предоставени отстъпки на лизингополучателя от лизингодателя в условията на COVID-19
авторски материал, стр. 5
Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
авторски материал, стр. 16
Ново указание на НАП за прилагане на намалената ставка от 9 на сто - този път по отношение на услугите за използване на спортни съоръжения
авторски материал, стр. 25
Разсрочване и отсрочване на задължения по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 38
Действия на митниците при защита на правата върху интелектуална собственост - нови моменти, в сила от 15 септември 2020 г.
авторски материал, стр. 44
Правни изисквания за вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с COVID-19
авторски материал, стр. 57
Какво предвижда проектът на Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. по отношение на осигурителния доход и задължителните осигурителни вноски
авторски материал, стр. 67
Нов пенсионен продукт на пазара на Европейския съюз - ПЕПП
авторски материал, стр. 69