ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 12
Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Какво (не) можете да направите, ако сте родител на дете под карантина
авторски материал, стр. 14
Академичната длъжност „асистент“ и нейните несъвършенства в нормативната уредба
авторски материал, стр. 19
Ползване на отпуск при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
авторски материал, стр. 31
Определяне на длъжностно лице по защита на данните
авторски материал, стр. 34
Заплащане на извънредния труд
авторски материал, стр. 58
Действия на работодателя за отстраняване на служител с грипоподобни симптоми при идването му на работа
авторски материал, стр. 62
Какво предвижда проектът на Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. по отношение на осигурителния доход и задължителните осигурителни вноски
авторски материал, стр. 67
Нов пенсионен продукт на пазара на Европейския съюз - ПЕПП
авторски материал, стр. 69