ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 11
Законът за мерките срещу изпирането на пари и действителните собственици на публичните акционерни дружества
авторски материал, стр. 5
Искът по чл. 240а от Търговския закон - практически аспекти
авторски материал, стр. 17
Джирото и каузата за издаването на менителничната сделка
авторски материал, стр. 25
За видовете електронни подписи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения
авторски материал, стр. 34
Връщане на цената на полет поради наложена карантина
авторски материал, стр. 52
Какъв е порокът на съдебното решение, постановено в нарушение на изискването за несменяемост на състава (чл. 235, ал. 1 ГПК)
авторски материал, стр. 64
Отговорност на органите за управление на търговско дружество при незаявяване на несъстоятелност
авторски материал, стр. 74
Откриването и прекратяването на процедурите за възлагане на обществени поръчки в практиката на КЗК и на ВАС
авторски материал, стр. 83