ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 11
Защита на агенция за недвижими имоти срещу нелоялна конкуренция от брокер
авторски материал, стр. 5
Право на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 16
Ревандикационният иск - предпоставки, тежест на доказване, сила на пресъдено нещо и защита на ответника
авторски материал, стр. 23
Промените от 2020 г. в Закона за подземните богатства
авторски материал, стр. 35
Изменения в правния режим на общинските мери и пасища и на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 43
Защита на кредиторите и заветниците по реда на чл. 66 и чл. 67 от Закона за наследството
авторски материал, стр. 47
Приложимо право към имуществените отношения между съпрузи съгласно Регламент (ЕС) № 2016/1103
авторски материал, стр. 60
Проблеми при издаване на смъртни актове и удостоверения за наследници
авторски материал, стр. 72
Съдебна практика на ВКС по чл. 112-115 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 78
Приложение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в контекста на Решение № 6/2020 г. на Конституционния съд
авторски материал, стр. 83