ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 11
Какво се променя с измененията и допълненията на Кодекса на труда през втората половина на 2020 година
авторски материал, стр. 5
Нови опити за „дигитализиране“ на трудовата книжка
авторски материал, стр. 16
Какви документи има право да съхранява работодателят в трудовите досиета
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 98/2020
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 99/2020
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 100/2020
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 101/2020
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 102/2020
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 103/2020
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 104/2020
административна практика, стр. 36
Относно изпълнението на изискването за професионален опит при назначаване на държавни служители
авторски материал, стр. 38
Определяне на правното качество, в което се обработват личните данни
авторски материал, стр. 43
Средства за социално-битово и културно обслужване
авторски материал, стр. 63
Инспекцията по труда планира кампания за превенция на мускулно-скелетните увреждания - едни от най-честите заболявания в резултат на работата
авторски материал, стр. 67
Удължаване на субсидиите за заплати по мярката 60/40 до края на 2020 година
авторски материал, стр. 70
Важно за работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 01.10.2020 г. по продължението на мярката 60/40
авторски материал, стр. 74
Преглед на последните промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., във връзка с паричните обезщетения за безработица
авторски материал, стр. 76
Относно изчисляването на индивидуалния коефициент при отпускане на пенсии
административна практика, стр. 80