ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 10
Съобразяване на ЗППЦК с Регламент (ЕС) 2017/1129 и улеснения за финансирания до 3 милиона евро
авторски материал, стр. 5
Отговорност на длъжника при някои сделки с търговско предприятие
авторски материал, стр. 15
Някои особености на потребителските договори за дистанционна продажба, сключвани онлайн
авторски материал, стр. 28
Искът по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите и наличието на законово правило като causa iusta за настъпилото имуществено разместване
авторски материал, стр. 32
Кой може да бъде господар на работата при воденето на чужда работа без възлагане
авторски материал, стр. 46
Процесуални действия, съдържащи заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации
авторски материал, стр. 51
Съдебна практика на ВКС по чл. 146, чл. 147 и чл. 148 ГПК
авторски материал, стр. 68
Надзорният орган при оздравяване на предприятието според съдебната практика
авторски материал, стр. 78
Невъзможността за освобождаване от отговорност на възложителите по Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 85