ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 10
Поредност при провеждане на исковете по чл. 135, ал. 1, изр. 1 и по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 5
Някои особени хипотези на уреждане на отношенията между собственик и владелец
авторски материал, стр. 21
Право на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 33
Подзаконовата уредба на контрола на концесиите
авторски материал, стр. 47
Спор за материално право при възстановяване или признаване на собственост върху земеделски земи
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по кадастъра
авторски материал, стр. 62
Международна компетентност по спорове относно имуществени отношения между съпрузи съгласно Регламент (EC) № 2016/1103
авторски материал, стр. 65
Съдебна практика на ВКС по чл. 112-115 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 79
Преглед на промените в Закона за устройство на територията, приети през първото полугодие на 2020 г.
авторски материал, стр. 86