ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 10
Особености на счетоводното отчитане в хотелиерската и ресторантьорската дейност
авторски материал, стр. 5
Усъвършенстване на режима на слаба капитализация, в случаите когато финансов лизинг/банков кредит са гарантирани или обезпечени едновременно от лизингополучател/кредитополучател и от свързано лице
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, свързани с попълването на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 32
Правото на данъчен кредит и неговите корекции при отписване на невъведен в експлоатация дълготраен актив, за който правото е упражнено
авторски материал, стр. 42
Преглед на последните промени в Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 59
Преглед на последните промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 60
Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа през 2020 година
авторски материал, стр. 63
Застрахователната защита през новата учебна година
авторски материал, стр. 64
Нова правна уредба на бюрата за обмяна на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
авторски материал, стр. 70
Приложимо осигурително законодателство по Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, в сила от 01.09.2020 г.
авторски материал, стр. 73