ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 10
Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 5
Изчисляване на обезщетенията, свързани с прекратяването на трудовия договор, след период на въведено от работодателя непълно работно време при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
авторски материал, стр. 16
Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск. Забрана за парично компенсиране
авторски материал, стр. 22
Каква е максималната продължителност на времето на задължението за дежурство или за разположение на работодателя
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 82/2020
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 84/2020
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 83/2020
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 85/2020
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 86/2020
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 87/2020
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 88/2020
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 89/2020
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 90/2020
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 91/2020
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 92/2020
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 93/2020
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 94/2020
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 95/2020
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 96/2020
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 97/2020
административна практика, стр. 42
Увеличение на заплатите на служителите в някои административни структури
авторски материал, стр. 44
Права на работника или служителя при неизплащане на трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори от практиката на АЗ – 1/2020
административна практика, стр. 52
Въпроси и отговори от практиката на АЗ – 2/2020
административна практика, стр. 53
Въпроси и отговори от практиката на АЗ – 3/2020
административна практика, стр. 54
Въпроси и отговори от практиката на АЗ – 4/2020
административна практика, стр. 54
Въпроси и отговори от практиката на АЗ – 6/2020
административна практика, стр. 55
Въпроси и отговори от практиката на АЗ – 5/2020
административна практика, стр. 55
Въпроси и отговори от практиката на АЗ – 7/2020
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори от практиката на АЗ – 8/2020
административна практика, стр. 57
Въпроси и отговори от практиката на АЗ – 9/2020
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори от практиката на АЗ – 10/2020
административна практика, стр. 59
Преглед на последните промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 60
Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа през 2020 година
авторски материал, стр. 63
Приложимо осигурително законодателство по Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, в сила от 01.09.2020 г.
авторски материал, стр. 73
Дължимост на здравноосигурителни вноски за периода на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, за лице, което работи при различни работодатели
административна практика, стр. 79