ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2020"
Указание № 20-00-1 от 02.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 486
Указание № 20-00-1 от 02.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 486
Указание № 20-00-13 от 15.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 491
Указание № 20-00-13 от 15.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 491
Указание № 20-00-56 от 31.03.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 495
Указание № 20-00-56 от 31.03.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 495
Указание № 20-00-71 от 21.04.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 497
Указание № 20-00-71 от 21.04.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 497
Указание № 20-00-111 от 13.07.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 503
Указание № 20-00-111 от 13.07.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 503
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2020 година - Нови моменти - 2020 Г.
авторски материал, стр. 505
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2020 година - Нови моменти - 2020 Г.
авторски материал, стр. 505
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2020 година - 2020 Г.
авторски материал, стр. 510
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2020 година - 2020 Г.
авторски материал, стр. 510
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2020 година - Новата Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при
авторски материал, стр. 534
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2020 година - Новата Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при
авторски материал, стр. 534
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2020 година - Основни акценти на здравното осигурявне през 2020 година - 2020 Г.
авторски материал, стр. 538
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2020 година - Основни акценти на здравното осигурявне през 2020 година - 2020 Г.
авторски материал, стр. 538
Коментар по промените в реда за подаване на документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица през 2020 година - Промени в реда за подаване и изплащане на паричните о
авторски материал, стр. 542
Коментар по промените в реда за подаване на документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица през 2020 година - Промени в реда за подаване и изплащане на паричните о
авторски материал, стр. 542
Коментар по промените в реда за подаване на документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица през 2020 година - Промени в реда за подаване на документите за изплащан
авторски материал, стр. 565
Коментар по промените в реда за подаване на документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица през 2020 година - Промени в реда за подаване на документите за изплащан
авторски материал, стр. 565
Коментар по промените в реда за подаване на документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица през 2020 година - Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения
авторски материал, стр. 573
Коментар по промените в реда за подаване на документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица през 2020 година - Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения
авторски материал, стр. 573
Коментар по промените в реда за подаване на документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица през 2020 година - Изплащане на средства за запазване на заетостта от фо
авторски материал, стр. 584
Коментар по промените в реда за подаване на документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица през 2020 година - Изплащане на средства за запазване на заетостта от фо
авторски материал, стр. 584
Коментар по оспорването на индивидуалните административни актове, издавани от органите на Националния осигурителен институт - Оспорване по административен ред - 2020 г.
авторски материал, стр. 591
Коментар по оспорването на индивидуалните административни актове, издавани от органите на Националния осигурителен институт - Оспорване по административен ред - 2020 г.
авторски материал, стр. 591
Коментар по оспорването на индивидуалните административни актове, издавани от органите на Националния осигурителен институт - Оспорване на административните актове по КСО по съдебен ред - 2020 г.
авторски материал, стр. 611
Коментар по оспорването на индивидуалните административни актове, издавани от органите на Националния осигурителен институт - Оспорване на административните актове по КСО по съдебен ред - 2020 г.
авторски материал, стр. 611
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване: Актуално за пенсиите през 2020 година и въпроси и отговори във връзка с тяхното изплащане - Актуално за пенсиите през 2020 година - 2020 г.
авторски материал, стр. 623
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване: Актуално за пенсиите през 2020 година и въпроси и отговори във връзка с тяхното изплащане - Актуално за пенсиите през 2020 година - 2020 г.
авторски материал, стр. 623
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване: Актуално за пенсиите през 2020 година и въпроси и отговори във връзка с тяхното изплащане - Въпроси и отговори по изплащане на пенсиите, отпуснати по българското законодателство - 2020 г.
авторски материал, стр. 642
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване: Актуално за пенсиите през 2020 година и въпроси и отговори във връзка с тяхното изплащане - Въпроси и отговори по изплащане на пенсиите, отпуснати по българското законодателство - 2020 г.
авторски материал, стр. 642
Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори - Прилагане на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност - 2020 г.
авторски материал, стр. 657
Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори - Прилагане на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност - 2020 г.
авторски материал, стр. 657
Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори - Нови двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване - 2020 г.
авторски материал, стр. 682
Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори - Нови двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване - 2020 г.
авторски материал, стр. 682