ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 09
Освобождаването на управителя на ООД в практиката на ВКС
авторски материал, стр. 5
Управляващи дружества
авторски материал, стр. 13
Особени правила при съдебните спорове във връзка със застраховката „Гражданска отговорност“
авторски материал, стр. 24
Изменение и прекратяване на договора при стопанска непоносимост
авторски материал, стр. 40
Правните последици от влязлата в сила присъда в гражданския процес
авторски материал, стр. 55
Съдебна практика на ВКС - „Очевидната неправилност“ като основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение
авторски материал, стр. 68
Проблемът с искането на разяснения от участниците през призмата на практиката на КЗК и на ВАС
авторски материал, стр. 76
Промоциите и подаръците в търговията като нелоялно привличане на клиенти
авторски материал, стр. 82