ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 09
Обезценка на търговски вземания и активи по договор
авторски материал, стр. 5
Деклариране на доходи на починали лица от техните наследници, с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 16
Преглед на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.08.2020 г.
авторски материал, стр. 23
Какво предвиждат последните промени в Наредба № Н-18 от 31 юли 2020 г.
авторски материал, стр. 34
Измамата в застрахователното право
авторски материал, стр. 49
Осигуряване на самоосигуряващите се пенсионери, след промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
авторски материал, стр. 55
Борсови посредници и дилъри на държавни ценни книжа
авторски материал, стр. 60
Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през месец август 2020 година
авторски материал, стр. 66
Промени в Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност
авторски материал, стр. 73