ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 09
Каква е процедурата за изработка на нова Конституция и свикване на Велико Народно събрание
авторски материал, стр. 5
Къде минава границата между работодателския контрол, с цел превенция на COVID-19, и ограничаването на намесата в личната сфера на работниците и служителите
авторски материал, стр. 9
Определяне на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 16
Изменение на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 22
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 73/2020
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 74/2020
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 75/2020
административна практика, стр. 27
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2020
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2020
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 78/2020
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 79/2020
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 80/2020
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 81/2020
административна практика, стр. 32
Управление на проекти и програми
авторски материал, стр. 34
Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители
авторски материал, стр. 43
Работодателите имат задължение да въведат мерки за безопасна работа при горещо време
административна практика, стр. 48
За някои въпроси, възникващи в практиката при прилагането на мярката 60 на 40
авторски материал, стр. 50
Осигуряване на самоосигуряващите се пенсионери, след промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
авторски материал, стр. 55
Указание № 20-00-124 от 19.08.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 63
Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през месец август 2020 година
авторски материал, стр. 66
Промени в Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност
авторски материал, стр. 73
Указание № 20-00-113 от 20.07.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 78
Трудовият договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 88