ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 08
Предимствата на правораздаването чрез Арбитражния съд към Централния депозитар
авторски материал, стр. 5
За джирото на менителнични ефекти и на налични акции, облигации и временни удостоверения
авторски материал, стр. 14
Нищожността на сделката и въпросът за нейното прилагане от съда
авторски материал, стр. 29
Последици от запора, наложен в нарушение на изискванията на ЗМДВИППП
авторски материал, стр. 43
Анализ на практиката на ВКС по приложението на чл. 280, ал. 2, пр. 3 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 59
Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 71
Поредност на действията при прилагане на т.нар. „обърнат ред“ по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 81
Легитимацията на страните при иска за защита на членство в практиката на ВКС
авторски материал, стр. 88