ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 08
Счетоводно отчитане на междуфирмените заеми
авторски материал, стр. 5
Какви са санкциите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, действащи през 2020 година
авторски материал, стр. 19
Как следва да се прилагат новите текстове на чл. 66, ал. 2, т. 2-5 ЗДДС, според указанието на НАП относно занижената ставка от 9 на сто на данъка
авторски материал, стр. 28
Особености на облагането с патентен данък
авторски материал, стр. 43
За някои въпроси на правото на застрахования срещу застрахователя при застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
авторски материал, стр. 49
Българският лев вече е част от Механизма на обменните курсове ii (Exchange Rate Mechanism II)
авторски материал, стр. 62
Особености при осигуряването на лицата, които получават компенсации по реда на Решение № 429 на МС от 26 юни 2020 г. и Постановление № 151 на МС от 3 юли 2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на и
авторски материал, стр. 64
Инвестиционни дружества, договорни фондове, национални инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове
авторски материал, стр. 75
Нови минимални осигурителни прагове за икономически дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“ за 2020 година
авторски материал, стр. 78