ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 08
Отново за отпуските - връзката между трудовия стаж и правото на платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение
авторски материал, стр. 16
Дисциплинарна отговорност
авторски материал, стр. 19
Колко е максималната продължителност на работното време
авторски материал, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2020
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 61/2020
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 60/2020
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 62/2020
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 63/2020
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 64/2020
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 65/2020
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 66/2020
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 67/2020
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 69/2020
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 68/2020
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 70/2020
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 71/2020
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 72/2020
административна практика, стр. 43
Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране
авторски материал, стр. 44
Законови възможности за работодателя да поиска от инспекцията по труда да даде задължителни за изпълнение предписания
авторски материал, стр. 49
Работодателите у нас вече могат да оценяват риска от разпространението на COVID-19 онлайн, с помощта на инструмент за оценка на новия риск
административна практика, стр. 54
Мярката 60 на 40 продължава да се прилага от 1 юли 2020 година
авторски материал, стр. 56
Особености при осигуряването на лицата, които получават компенсации по реда на Решение № 429 на МС от 26 юни 2020 г. и Постановление № 151 на МС от 3 юли 2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на и
авторски материал, стр. 64
Нови минимални осигурителни прагове за икономически дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“ за 2020 година
авторски материал, стр. 78
Указание № 20-00-111 от 13.07.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 80