ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 07
Собственост върху постройка без право на строеж
авторски материал, стр. 5
Съдебна практика на ВКС по член 68 и член 69 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 21
Възможностите за изменения на договорите за концесия и наем на морски плажове за летен сезон 2020 г.
авторски материал, стр. 28
До 31 юли се декларира начинът на ползване на земеделските земи
авторски материал, стр. 36
Въпроси и отговори по кадастъра
авторски материал, стр. 43
Някои практически въпроси при описа и оценката на открито наследство
авторски материал, стр. 46
Продава ли земята сградата?
авторски материал, стр. 56
Предложение за промени на член 208 от Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 63
Премахване на „временни строежи“, разрешени по чл. 120, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отм.) при действието на ЗУТ
авторски материал, стр. 70
Географските означения или защо българската ракия и кисело мляко не са защитени
авторски материал, стр. 78